Uppmärksammad i rikstäckande tidning

2014-02-24 12.59.25

Idag kom senaste numret av Postens företagartidning Du&Co i brevlådan. Upplaga 88.800 ex. Det står på sidan 70 att jag är både snabb och smart 🙂