Tryck av Årsredovisning

Squarefold med rak rygg till vänster och traditionell klammerhäftning till höger.

Årsredovisning för Lovisagruvan i Bergslagen. Utformning Smith Jones. Vi ombesörjde tryck digitalt på 170 gr silk med omslag i 250 gr silk och squarefoldbindning. Squarefoldbindning med rak rygg ger exklusivare intryck. Vi kan leverera den typen av inbindning om din broschyr har mer än 20 sidor i inlagan. Alternativt klammerrhäftning eller limbindning.

Se mer om tryck av liknade produkter här…