Mina bilder arkiveras för framtiden

Mina negativ, dia och stor del av mitt digitala arkiv finns nu hos Lindesbergs kulturhistoriska arkiv. Det känns bra att materialet sparas för framtiden. Vi lämnar lokalen på Kungsgatan 32 i slutet av juni och har då inte längre plats för bildarkivet. Men jag kommer som tidigare att jobba med fotograferingstjänster och trycksaksproduktion tillsammans med nya och gamla kunder i Lindesberg och Bergslagen.

Magnus Järlström från arkivet tar på bilden hand om en av totalt ca 12 flyttkartonger med negativpärmar, arkivlådor och dvd/cd. Givetvis behåller jag upphovsrätten till mitt material tillsvidare och det blir inte offentligt för alla och envar att ta del av. Ett avtal upprättas som styr detta.