Eldfängd folder

Vi levererade en mässfilm och en mässfolder till Global Castings Guldsmedshyttan i november. Jag svarade för foto och utformning av foldern, samt produktion av filmen.