Kvarteret Bagaren byggs

Full fart på byggnationer i Lindesberg. Se mer på www.libo.se >projekt