Inbunden bok

En fin bok tillägnad författarens familj. Biografi av Lars Bruno Eklund, ”Från kolare till pastor” som handlar om Eklunds morfar Anders Gustav Åhrman. Inbunden, genomgående färgtryck. Trådbindning. Upplaga 50 ex.

Läs mer om att trycka egen bok, även i mindre upplagor.