Stolt mottagare av Hedersutmärkelse

Är idag stolt mottagare av Lindesbergs kommuns Hedersutmärkelse 2018! Avgörande för utmärkelsen är boken Den vackra sjöstaden Lindesberg, text Göran Karlsson och foto Rolf Karlsson. Vi har båda tilldelats samma utmärkelse:

Hedersutmärkelse 2018

Göran Karlsson och Rolf Karlsson har genom sitt engagemang för staden och dess historia blivit goda ambassadörer för Lindesberg. De sprider sin kunskap på ett professionellt och förtroendeingivande sätt. För att utveckla framtiden så behövs en grund att stå på, vår historia! Göran och Rolf har på ett förtjänstfullt sätt, genom ord och bild lyckats levandegöra denna. De förmedlar en genuin känsla för bygden och intresset bland medborgarna är stort. Därför vill Lindesbergs kommun överlämna denna Ariel av glaskonstnären Micke Johansson som ett bevis på vår uppskattning.

Irja Gustavsson
Ordförande kommunstyrelsen
Lindesbergs kommun