Byggen rullar vidare i Lindesberg

Ännu ett par korta filmer från byggnationer i Lindesberg, 27 mars 2018, Kvarteret Bagaren och nytt LSS-boende. Filmat med drönare på uppdrag av FALAB/LIBO. Se mer på libo.se  under rubriken Projekt.